Wanda Karpińska 

 

Można przyjąć, że w większości przypadków pierwotną przyczyną nękających człowieka dolegliwości cielesnych są problemy natury psychicznej, ściślej emocjonalnej, zwłaszcza o podłożu egzystencjalnym.

 

Osłabione szkodliwymi emocjami ciało zaczyna być bardziej podatne na zachorowanie; na wpływ czynników zewnętrznych w rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych, trucizn środowiskowych, leków czy wewnętrznych (zatrucie homotoksynami metabolicznymi), na obce gatunkowo białka (alergie), również na przechłodzenie, przemarznięcie, przewianie.

Tylko w niewielkim procencie ich przyczyna ma naturę organiczną, czyli niezależną od stanu emocji, np. wrodzony defekt genetyczny.

Świat medyczny zagubił znaczenie, a wręcz zapomniał o oddziaływaniu psychiki na równowagę biologiczną organizmu (homeostazę). Samo stłumienie lekami chemicznymi objawów w chorym narządzie - co realizuje nasza redukcjonistyczna medycyna akademicka - nie uzdrowi niedomagającą sferę emocjonalną.

Pomimo ustępowania objawów klinicznych, choroba rozwija się nadal. Najgorsze jest to, że pacjent obserwując pozornie korzystne zmiany przestaje być czujny sądząc, że choroba się cofa. Nic bardziej złudnego...
 
Doktor Bach pisał o tym: "Choroba nigdy nie zostanie uleczona ani usunięta za pomocą materialistycznych metod, z tej prostej przyczyny, że jej pochodzenie nie jest materialne. To, co znamy jako chorobę, jest rezultatem długich i głębokich procesów. Nawet, gdy leczenie materialne wydaje się efektywne, nie jest niczym innym, jak chwilową ulgą, jeżeli prawdziwa przyczyna choroby nie zostanie zlikwidowana." "...Choroba pojawia się po to, by nas skłonić do porzucenia fałszywego sposobu postępowania. Jest najbardziej efektywną metodą przywrócenia harmonii między duszą a osobowością... Uzdrowienie osiąga się nie przez to, że Fałszywe usuwa się Fałszywym, tylko przez to, że Fałszywe zastępuje się Właściwym..."
 
Tylko holistyczne, całościowe podejście do pacjenta uznające jedność jego ciała i ducha jest szansą na efektywne wyleczenie. Warto w związku z tym umiejętnie łączyć osiągnięcia akademickie, czyli metody medycyny konwencjonalnej, psychiatrii, psychoterapii z metodami funkcjonującymi pod pojęciem "niekonwencjonalne", "alternatywne", do jakich wciąż jeszcze zalicza się homeopatyczną terapię Edwarda Bacha.

Doktor Bach - genialny lekarz, wyznawca i gorący propagator holistycznego podejścia do leczenia stworzył niezwykle prostą, a co najważniejsze skuteczną metodę uzdrawiania psychiki człowieka, a w konsekwencji również i ciała.

Polega ona na pozyskaniu z określonych kwiatów ich leczniczych wibracji (energii) i wprowadzeniu do osłabionego energetycznie organizmu.

Poprzez wyrównanie ubytku energetycznego powstałego w wyniku rozwoju choroby, uruchamiają się w nim swoiste procesy samonaprawcze. W ten prosty sposób choroba bądź znika, bądź poddaje się leczeniu.

Psychoterapia oferuje dla klienta do wyboru i w zależności od potrzeb różnorodne terapie. Są one skupione wokół różnych szkół myśli psychologicznej, dla przykładu psychoanalitycznej, humanistycznej, społecznej, poznawczej, behawioralnej, rodzinnej, dynamicznej i wielu innych. Każda z nich ma prowadzić do celu, czyli do wypracowania u chorego i przy jego czynnym zaangażowaniu równowagi psychicznej, a w konsekwencji i somatycznej.

Terapia doktora Bacha proponuje natomiast osiągnięcie podobnego efektu terapeutycznego, ale mniejszym nakładem sił i środków. Operuje bowiem 38. esencjami kwiatowymi, z których dobiera się klientowi (na podstawie wywiadu) odpowiednią do jego potrzeb zdrowotnych mieszankę.

Każda z esencji działa na specyficzne objawy, negatywne emocje, nastroje, a kilkanaście z nich dodatkowo na zaburzone cechy różnych typów osobowości. Przyjmowane w postaci kropli prowadzą do osiągnięcia - czasem bez pomocy terapeuty - trwałej równowagi psychicznej, a w niedługim czasie i somatycznej.

Jednak w sytuacjach tego wymagających, np. w przypadku występowania bardzo silnej nierównowagi emocjonalnej, konieczne staje się włączenie do terapii leków, natomiast dla stworzenia warunków sprzyjających przyswojeniu nowych sposobów myślenia, zachowania, czy odczuwania - psychoterapii.

Klient może sam wybrać zarówno rodzaj terapii, jak i terapeutę. Będzie od niego oczekiwać udzielenia przede wszystkim skutecznej pomocy oraz profesjonalizmu. Terapeuta musi też wzbudzić w nim zaufanie, bez którego nie można liczyć na sukces.

Psychoterapia zapewni mu pomoc w dokonaniu koniecznych zmian w jego życiu, które nie może być spełnione z powodu występowania określonych zaburzeń ze strony:
- behawioralnej (wyuczone złe nawyki i wzorce zachowań),
- systemów (patologia rodziny, zaburzone relacje emocjonalne między jej członkami, patologiczne środowisko społeczne, zawodowe, patologiczne normy i zasady),
- związków interpersonalnych (nie radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych i w zbiorowości społecznej - zaburzenia komunikowania się, odbioru itp.)
- intrapsychicznej (błędne rozpoznawanie swoich potrzeb bądź zadań).

W terapii Bacha nie ma znaczenia to, czy dany objaw ma podłoże behawioralne, czy wynika ze strony intrapsychicznej. Ważne jest natomiast, czy występuje i jak się przejawia.

Metoda kwiatowa cechuje się - zgodnie z zamysłem twórcy - wielką prostotą. Opisy poszczególnych remediów służące jako pomoc w wytypowaniu potrzebnych do terapii esencji są pisane językiem prostym i nie zawierają naukowych, wysokospecjalistycznych określeń, które są w tym wypadku zbędne.

Objawy i zachowania o których mówi psychoterapeuta - są reakcjami nawykowymi pojawiającymi się w określonych sytuacjach życiowych na przykład niektóre fobie powstające na tle irracjonalnych lęków: klaustrofobia (lęk przed zamkniętymi przestrzeniami), agorafobia (lęk przed otwartymi przestrzeniami) czy akrofobia (lęk wysokości), a także zaliczane do tej grupy nałogi picia alkoholu i palenia tytoniu.

Proponuje się na to modyfikacje behawioralne, czyli zmianę patologicznego zachowania poprzez przewarunkowanie względnie poprzez unikanie bodźców warunkujących wystąpienie określonych reakcji.
 
W metodzie Bacha natomiast wystarczy określić, czy fobia (każda z nich, nie tylko wymienione wyżej) jest lękiem irracjonalnym, czyli przed czymś bliżej nieokreślonym, czy racjonalnym, czyli występującym z konkretnego powodu, a w przypadku nałogów, czy aby pacjent nie jest nieśmiały, z poczuciem niskiej wartości, a może jest osobą, która nie okazuje na zewnątrz swoich emocji i tłumi je w sobie? Takie bowiem cechy mogą być przyczyną wpadania w nałogi.

Człowiek funkcjonuje zawsze w wielu systemach, z których podstawowym jest jego rodzina. To od niej zależy, jak będzie w przyszłości realizować swoje cele życiowe. Występująca w niej patologia, zaburzone reakcje emocjonalne pomiędzy jej członkami będzie niewątpliwie rzutować negatywnie na rozwój jednostki.

Psychoterapeuta prowadzi zatem terapię całego systemu rodzinnego poprzez konkretne, specjalistyczne oddziaływanie na występującą u poszczególnych jej członków patologię lub proponuje odizolowanie swojego klienta od pozostałych członków rodziny.

Odseparowanie od patologii, to w każdym wypadku najlepsza z metod postępowania, ale czy zawsze można ją skutecznie przeprowadzić? Pomijając fakt braku pieniędzy, mieszkań i wygórowanych cen za nie, a skupiając się na osobowości klienta, któremu to proponujemy.

Czy będzie to proste w przypadku osoby, która całe życie nie umiała samodzielnie podjąć najprostszej decyzji, albo osoby pozbawionej swojego zdania, posłusznej, podporządkowanej komuś silniejszemu z patologicznej rodziny, czy też osoby, która rozpytując wszystkich o wszystko nigdy nie miała swojego zdania?

Terapia Bacha ma ofertę i dla takich ludzi i to bez względu na przyczynę powstałych zaburzeń osobowości. Nie ma tu bezwzględnej potrzeby badania relacji występujących w rodzinie, czy przeprowadzania analizy przeszłości, a jeżeli tak, to tylko w celu określenia potrzebnej esencji.

Odpowiednio dobrany lek kwiatowy potrafi korzystnie zmienić zaburzone emocje, osobowość; wyzwolić człowieka od lęków, zahamowań czy wahań. Pod wpływem zastosowania tej naturalnej terapii, samoistnie wyzwala się inwencja śmielszego decydowania o swoim losie i to bez pomocy osób trzecich.

Człowiek poza rodziną kontaktuje się z innymi ludźmi, z którymi wchodzi w różne interpersonalne związki, układy, zależności. Kontakty te, z powodu chociażby na pojawiający się konflikt interesów, nie są pozbawione napięć.

Oferuje się więc klientowi uczestnictwo w treningach asertywności lub pracuje się z nim podczas kolejnych sesji nad przyswojeniem określonych technik postępowania, co ma prowadzić do nabycia umiejętności czy wiedzy o sposobach kontaktowania się z drugim człowiekiem bez odczuwania napięć psychicznych.

Czy znajdziemy esencje Bacha, które mogłyby pomóc człowiekowi w kontaktach międzyludzkich bez konieczności trenowania obcych dla niego zachowań? Oczywiście tak.

Na przykład osoba delikatna, subtelna, nadwrażliwa, mająca trudność z racji swojej wrodzonej nieśmiałości w kontaktowaniu się z innymi ludźmi, przeżywająca określone lęki a nawet wpadająca w panikę może liczyć na skuteczną pomoc, również w zlikwidowaniu obecnych u niej objawów psychosomatycznych jak nagłe czerwienienie się, drżenie rąk i ciała, szybka, nerwowa mowa lub śmiech, zacinanie się lub jąkanie, nerwowe tiki itp.

Tak samo skutecznie podziała określona esencja podana osobie o zupełnie odmiennych od opisanych wyżej cechach, przekonanej o tym, że ma do spełnienia wielką i ważną misję, która innych potrafi natrętnie przekonywać do swoich racji, pomysłów, idei wymagając jednocześnie bezwzględnego podporządkowania się.

Osoba o takich cechach potrafi nieproszona oferować na siłę swoją pomoc, doradzać, dyrygować, kierować. W wyniku terapii przestanie narzucać innym swoją wolę i zwiększy się jej tolerancja dla odmiennych poglądów innych ludzi, a tym samym otworzy się na innych.

Znajdzie się również skuteczny lek dla apodyktycznych, pewnych swojej nieomylności, dyktatorskich, oschłych i pozbawionych skrupułów ludzi i to nie tylko tych na kierowniczych stanowiskach, ale także dla wiecznie kontrolującej i narzucającej swoją wolę matki czy dla nie dopuszczającego żadnej dyskusji nauczyciela. Zastosowane remedium potrafi zmienić człowieka o takich negatywnych cechach nie do poznania.

Kłopoty w kontaktach interpersonalnych ma również osoba obnosząca się ze swoją rzekomo doskonałością, mająca poczucie swojej wyjątkowości, wyższości, przewagi intelektualnej, dumna i zarozumiała, często pogardliwie odnosząca się do innych, emanująca chłodem i wyniosła.

Zamykając się przed kontaktami z ludźmi izoluje się, co rodzi w niej samej wiele napięć. Za pomocą odpowiedniej esencji można przywrócić jej prawdziwe cechy osobowości, zniwelować napięcie wewnętrzne, otworzyć na ludzi.

Wracając do psychoterapeutycznego postępowania z zaburzeniami warunkowanymi intrapsychiczne, czyli powstałymi z powodu błędnie rozpoznawanych potrzeb lub zadań.

Wymienia się kilka związanych z tym zagadnieniem kategorii, między innymi potrzeba uświadomienia sobie podłoża wewnętrznie przeżywanych konfliktów (potrzeby i pragnienia a możliwości ich zaspokojenia) oraz uzyskanie wglądu w te konflikty i przepracowania ich np. lęku, agresji czy poczucia winy.

Terapia Bacha na pozbycie się opisanych stanów ma również odpowiednie, dobrze oddziałujące esencje.

Kolejną kategorią zmian w psychoterapii jest usuwanie, za pomocą stosownych metod, deficytów osobowości, np. narcyzmu.

Dr Bach znalazł w przyrodzie remedia, które są w stanie przywrócić prawdziwe, nieskażone niczym osobowości i opisał pasujące do nich obrazy zaburzonych osobowości, dla przykładu: obraz osoby chętnie pomagającej innym, ale domagającej się w zamian, wręcz żądającej uznania i pochwał pod swoim adresem, bądź też obraz kogoś, kto jest hałaśliwy, z tupetem, mówi wyłącznie o sobie, nie dopuszcza innych do głosu, celowo ubarwia opowieści o sobie, forsuje załatwienie wyłącznie swoich spraw nie licząc się z innymi ludźmi, ich oczekiwaniami czy potrzebami.

Innym obrazem zaburzonej osobowości jest ktoś wyrywający pracę innym, irytujący się ludzką powolnością, nerwowy, robiący wszystko w pośpiechu i koniecznie sam, albo osoba, która wykonuje prace starannie i bez nadmiernego pośpiechu, ale bez wypoczynku i stosownych przerw.

Praca psychoterapeutyczna nad kolejną kategorią zmian, zmianą relacji ma doprowadzić do pozbycia się poczucia bezradności w kontaktach z innymi ludźmi i poprawy tych kontaktów.

Dr Bach wytworzył z określonych roślin esencje przydatne w dokonaniu takich zmian przez sam organizm. I tak dla przykładu łatwo można pomóc osobie niesamodzielnej, bezradnej, która z różnych powodów straciła możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, często przy tym łatwowiernej i naiwnej.

Osoba posłuszna, podporządkowana, robiąca często to, na co nie ma absolutnie ochoty, tak "dla świętego spokoju" może również liczyć na przemianę za pomocą odpowiedniej esencji.

Kolejną kategorię zmian, jaką podejmuje psychoterapia jest uczenie poznawania przyczyn problemów, ich rozwiązywania, ocen oraz towarzyszących emocji w rodzaju napięcia wewnętrznego, nieumiejętności kontrolowania swego postępowania, czy pesymistycznego postrzegania zjawisk.

Esencje Bacha i w takich przypadkach okazują się pomocne, np. wykazują dużą skuteczność dla osoby, która na każdą trudność reaguje strachem, nie potrafi się przeciwstawić zagrożeniu w sposób konstruktywny, w której jest stale obecne napięcie, często reaguje histerycznie, w sposób nieadekwatny do zagrożenia.

Również z odpowiedniego leku kwiatowego skorzysta z dobrym skutkiem osoba reagująca zniechęceniem, miewająca uczucie przytłoczenia, a nawet załamania z powodu choćby nagłego nawału pracy, jak również osoba o pesymistycznym nastawieniu do wszystkiego, co ją spotyka, a tym bardziej do problemów stojących na jej drodze, albo osoba totalnie zrezygnowana i wątpiąca we wszystko.

Często reakcją człowieka na konieczność wykonywania monotonnych i nużących czynności, uczenia się nieciekawego materiału, jak również na wykonywanie nielubianej pracy zawodowej jest objaw - poddający się terapii stosowną esencją kwiatową - poczucia ogromnego znużenia psychicznego i braku ochoty do robienia czegokolwiek oraz odkładania zajęć na dalszy, bliżej nieokreślony termin.

Na pomoc może również liczyć osoba, którą cechuje niskie poczucie własnej wartości, co utrudnia jej zmaganie się z życiem i występującymi problemami.

Psychoterapeuci pracują też - za pomocą rozlicznych sposobów - nad zmianą postaw. Dociekają na przykład, dlaczego ktoś zachowuje się wbrew własnym przekonaniom i jak to oddziałuje na jego uczucia i emocje. I odwrotnie, jak zaburzone uczucia i emocje rzutują na zachowania.

Postępowanie dotyczące zmiany postaw w terapii Bacha jest prostsze. Po prostu dobiera się odpowiedni lek kwiatowy na określone uczucia czy zaburzone konkretne emocje, względnie stosownie do występujących zachowań. Przemiana dokonuje się w organizmie chorego sama - stopniowo, ale skutecznie.

Dla przykładu osoba obwiniająca cały świat za swoje porażki dzięki odpowiedniej esencji sama będzie mogła zrozumieć, że przyczyn swoich niepowodzeń powinna szukać przede wszystkim u siebie. Poza tym łatwiej jej będzie wybaczyć komuś za faktycznie doznane krzywdy.

Ktoś prezentujący postawę absolutnej bierności, apatii, braku zainteresowania rzeczywistością z powodu różnych dramatycznych doświadczeń z przeszłości przyjmując odpowiednie krople Bacha pozbędzie się stopniowo swoich negatywnych zachowań, odzyska umiejętność stawiania czoła przeciwnościom, a przede wszystkim chęć do życia.

Psychoterapeuta, aby zmienić zaburzone poczucie sensu życia, będzie pracować z klientem głównie nad blokującymi negatywnymi emocjami czy cechami, nad osiągnięciem samoakceptacji, nad odnalezieniem miary, co należy uznać za dobre, a co za złe, na odkryciu i odblokowaniu zdolności do korzystania z własnych doświadczeń, uświadomienia sobie swoich dobrych i złych stron i budowaniu nowych relacji z innymi, wreszcie nad odkryciem wartości nadających życiu sens.

Człowiek spotyka na swojej drodze wiele tragicznych, bolesnych, szokujących sytuacji, które powodują w nim powstanie trwałego urazu, wstrząsu, blokady emocjonalnej, zaburzenia osobowości, co w konsekwencji odbija się negatywnie na jego zdrowiu fizycznym.

Doznana w przeszłości trauma, nawet jeśli jest już zapomniana, przez długie lata daje o sobie znać w postaci trwałych i dolegliwych objawów psychosomatycznych.

Podanie tylko jednej z 38. esencji, o której jej wynalazca pisał, że: "Esencja jest pocieszycielką i balsamem kojącym smutek i ból" powoduje przywołanie wspomnień, uświadomienie ich sobie, przerobienie, aby mogły w końcu bezpowrotnie odejść.

To remedium neutralizuje skutki każdej bez wyjątku traumy i przywraca spokój.

O tej przemianie Bach pisał: "...gdy lekcja bólu, cierpienia i trosk zostanie zrozumiana, traci sens swojego istnienia i automatycznie przepada", a o doznawanym cierpieniu, że: " ... jest (ono) w pewnym sensie przywilejem, ponieważ wskazuje, że nasza osobowość osiągnęła już stadium rozwoju, w którym możliwa jest korekta błędów".
 
Do osób błądzących, borykających się ze znalezieniem swojego miejsca w świecie, swojego celu w życiu, powołania Bach kierował te słowa: "Niezależnie od wykonywanego zawodu i sytuacji materialnej, każdemu z nas dana jest możliwość zrealizowania swego powołania".

To dla nich wyszukał - również spośród kwiatów - taki oto, z którego przygotowana esencja potrafi, oczywiście przy zaangażowaniu własnym, nadać ludzkiemu życiu kierunek i cel, pomóc w wytyczeniu własnej drogi życiowej, w odkryciu talentów, możliwości, w osiągnięciu pełnego rozwoju. Tym samym esencja pomaga człowiekowi odzyskać sens życia.

Dla ludzi, w których dokonały się już pozytywne zmiany radził: "Nie bójmy się rzucić w wir życia. Jesteśmy tutaj po to, aby zbierać doświadczenia i wiedzę, a nauczymy się bardzo mało, jeśli nie skonfrontujemy się z rzeczywistością"... "Każdy z nas posiada własne zadania życiowe oraz siłę i wiedzę do ich zrealizowania"... "musimy jedynie wyrażać swoją osobowość, żyć własnym życiem, być kapitanem własnego okrętu i wszystko będzie dobrze..."

Esencje Bacha działają naprawdę. Człowiek stopniowo pozbywa się negatywnych emocji, zachowań, zmienia się na korzyść jego osobowość, ustępują dolegliwości cielesne. Sposób, w jaki to się odbywa doktor Bach porównał do obierania cebulki: "peeling of the onion".

Pod wpływem zestawu trafnie dobranych esencji kwiatowych "odklejają się" od człowieka kolejne "łuski cebuli" czyli to wszystko, co przyrastało i przywierało do niego w ciągu jego życia, a co było zbędnym balastem utrudniającym kontakt z własnym wnętrzem.

Psychoterapeuta również stara się zdejmować te warstwy "łusek cebuli", ale za pomocą wybranych metod psychoterapeutycznych.

A więc, jaką metodą da się wyleczyć tę chorą duszę i to ciało?

Serdecznie zapraszam do skorzystania z leczniczych właściwości remediów kwiatowych dra Bacha.

 

Tekst autorski:
Wanda Karpińska © 
naturoterapeuta
2005

Wykorzystana literatura:
do terapii dra Bacha:
1. The 38 Flower Remedies An Introduction & Guide to Flower Remedies, Wigmore Publications Ltd, London, Great Britain,
2. Igor Pietkiewicz , Kraków 2001, Medycyna Nowej Ery,
3. Aldona i Jacek Mironscy, Studio Astropsychologii 2002, Terapia Trzeciego Tysiąclecia,
4. Mechthild Scheffer, MITEL Gdynia 1992, Terapia Kwiatowa Doktora Bacha,
5. materiały szkoleniowe.

do psychoterapii:
1. Jan Czesław Czabała, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002, Czynniki Leczące w Psychoterapii,
2. Jeanne Albronda Heaton, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, Podstawy Umiejętności Terapeutycznych,
3. Jeffrey A. Kottler, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, Skuteczny Terapeuta,
4. Peter Kutter, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, 1998, Współczesna Psychoanaliza,
5. Janusz Krzyżowski, MEDYK, 2001, Stany Lękowe,
6. Janusz Krzyżowski, Medyk, 2002, Depresja,
7. Janusz Krzyżowski, Medyk, 2003, Natręctwa, Obsesje i Kompulsje.

 

Pobrano ze strony:
www.natura-medica.pl,
w dniu: 15.11.2006, za zgodą Autorki.

 

 

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
24. - 27.02.2020
     Zobacz szczegóły   
                                     

Teneryfa_2020


Delfiny, walenie
TENERYFA

23. - 27.03.2020 
Warsztaty z A.Korte 
  Zobacz szczegóły
                                 

 

WARSZTATY_2020_Korte


Warsztaty 
WARSZAWA

06. - 07.06.2020 
Esencje
kręgów zbożowych
  Zobacz szczegóły! 
                                 

 

Esencje Bacha - Test


Zrób test! 
Samodzielnie wybierz esencje

 

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji