HOLISTYCZNA TERAPIA ŚWIATŁEM (HTŚ)

Warsztaty z Andreasem Korte

27. - 28.10.2018, Gdańsk

 

 Zapraszam do udziału w warsztatach 


Holistyczna Terapia Światłem (HTŚ)
Poprowadzi je twórca metody Andreas Korte. 

(warsztaty w języku niemieckim tłumaczone konsekutywnie na język polski)

 

 

Wyjątkowe spotkanie z Andreasem Korte - 

niemieckim botanikiem, podróżnikiem, twórcą esencji energetycznych. 
 

Andreas Korte uznawany jest za kontynuatora dzieła prekursora terapii esencjami kwiatowymi dr. Edwarda Bacha, jego współczesnego wielkiego następcę. W poszukiwaniu materiału na nowe esencje Andreas Korte przemierzył Europę, Afrykę, Wyspy Kanaryjskie, Amazonię.

Korte nie tylko znacznie rozszerzył gamę dostępnych esencji - obecnie jest ich około 500 -  ale także opracował innowacyjną metodę ich wytwarzania za pomocą geody krystalicznej, która nie wymaga zrywania i niszczenia roślin.

Znacznie poszerzył także esencjonalny arsenał: dzisiaj oprócz klasycznych 38 esencji kwiatowych dr. Bacha do naszej dyspozycji są  esencje dzikorosnących kwiatów afrykańskich i kanaryjskich, orchidei (amazońskich, europejskich, kubańskich), roślin owadożernych, kaktusów a także esencje minerałów, grzybów, zwierząt morskich, zwierząt europejskich i afrykańskich.
Listę esencji zamykają unikatowe i jedyne w swoim rodzaju, bezprecedensowe esencje kręgów zbożowych, których moc wykorzystana została w opracowanej i opatentowanej przez A.Korte autorskiej kuracji - Holistycznej Terapii Światłem (HTŚ).

Z pomocą esencji Korte pomaga zagrożonym ekosystemom, ratuje obszary zniszczone przez kataklizmy i klęski żywiołowe jak Czernobyl, Fukushima. Prowadzi również aktywną działalność edukacyjną i propagatorską. W jego szkoleniach, kursach, warsztatach, sympozjach i konferencjach organizowanych w Europie, Ameryce Południowej i Środkowej oraz Japonii uczestniczyły już tysiące osób.

 

Holistyczna Terapia Światłem (HTŚ®)

Opracowana i opatentowana przez Korte Holistyczna Terapia Śwaitłem (HTŚ) to jedyna swego rodzaju, unikatowa w skali światowej kompleksowa metoda leczenia łącząca w sobie terapię światłem - kolorem - dźwiękiem z terapią esencjami energetycznymi. W różnych kombinacjach mają zastosowanie esencje minerałów szlachetnych, esencje grzybów, kwiatów, orchidei amazońskich, zwierząt oraz esencje kręgów zbożowych. Ogółem wykorzystywanych jest 240 esencji.

O skuteczności HTŚ donoszą lekarze z Niemiec, Meksyku, psychologowie z Japonii, Chile, Szwajcarii.

Metoda daje fantastyczne efekty u kobiet w ciąży, jest szczególnie polecana w opiece prenatalnej.
Pomocna w chemioterapii i leczeniu z uzależnień, powszechnie stosowana w leczeniu po zabiegach i operacjach, u ofiar wypadków oraz katastrof.

HTŚ jest stosowana przez lekarzy, psychologów, terapeutów/heilpraktikerów.
Może być prowadzona w szpitalach, klinikach, przychodniach, prywatnych praktykach lekarskich, gabinetach, salonach odnowy.
Może być stosowana jako samodzielna metoda lub w połączeniu z innymi technikami.

HTŚ daje efekty zarówno w leczeniu indywidualnym jak i grupowym.
Na masową skalę terapia ta została wykorzystana w 2011 roku w Japonii, po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie.
Jej działaniu poddano wówczas kilka tysięcy osób, ofiar skażenia radiologicznego.

Działanie metody potwierdzone zostały naukowo przez Instytut Komunikacji i Badań Mózgu w Stuttgardzie (Institut fur Kommunikation und Gehirnforschung in Stuttgart).

HTŚ objęta jest ochroną patentową.

 

Dla kogo są warsztaty?

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które pragną doświadczyć działania metody na sobie oraz/lub poznać metodę, by potem skutecznie móc ją stosować na swoich bliskich, rodzinie, pacjentach, klientach. 

Podczas warsztatów, krok po kroku, poznamy całą procedurę prawidłowego wykonania HTŚ. 

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, dule, psychologów, naturoterapeutów, hellerów oraz wszystkie osoby zainteresowane terapiami naturalnymi, alternatywnymi.

  

 
 Ostatnie wolne miejsca!

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Szczegóły organizacyjne:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
Jak przebiega sesja HTŚ?

Do przeprowadzenia terapii potrzebne są:
- pomieszczenie/gabinet/pokój, które można zaciemnić
- esencje energetyczne
- diapozytywy z fotografiami kirlianowskimi esencji
- projektor
- odtwarzacz muzyki CD

Esencje wytwarzane są w PHI Essences BV w Holandii. Są nośnikiem informacji pozyskanych z różnych źródeł.
W terapii HTŚ wykorzystywane są esencje kwiatowe, minerałów, grzybów, kaktusów, orchidei amazońskich, zwierząt, miejsc mocy oraz kręgów zbożowych.

Każda esencja został sfotografowana w specjalnej technice tzw. kirlianowskiej rejestrującej wyładowania elektryczne (koronowe).
W ten sposób powstały diapozytywy/przeźrocza zawierające informację o specyficznych cechach wibracji danej esencji: jej kształcie i barwie. Używane są również klasyczne fotografie formacji kręgów zbożowych, których oddziaływanie terapeutyczne również zostało potwierdzone eksperymentalnie.


   Fotografia kirlianowska: Orchidea agresji

 

Pierwszy krok w HTŚ to wybór właściwych dla danej osoby/pacjenta esencji oraz przypisanych im diapozytywów. 
Wyboru dokonuje się z pomocą odpowiednich testów. Następnie wybrane przeźrocza umieszcza się w projektorze a esencje ustawia tuż obok aparatu. 
W zależności od potrzeb stosuje się od 5 do 10 przeźroczy oraz ich esencji.

 

Osoba poddawana terapii HTŚ stoi lub siedzi na krześle na tle płóciennego ekranu lub białej ściany, vis a vis projektora.
Z projektora są na nią rzutowane obrazy wybranych esencji, osoba poddawana jest procedurze "naświetlanie" smugą światła. 

 

  


Światło generowane przez projektor przechodzi zarówno przez przeźrocze danej esencji z jej czarno-białą lub kolorową fotografią kirlianowską a nastepnie przez samą esencję umieszczoną tuż przed soczewką projektora. Wzbudzona esencja zaczyna świecić przekazując tym samym swoje wibracje fali światła, która z kolei przenosi je na osobę poddawaną naświetlaniu.

 

 

Światło pełni  istotną rolę w terapii; nie tylko działa na naszą subtelną strukturę jaką jest ciało eteryczne (aura, czakry)
ale także poprzez skórę działa na ciało fizyczne. Interesujące jest, że ciało nie tylko absorbuje światło ale też i to światło produkuje.
Impulsy świetlne aktywują różne funkcje życiowe komórek, umożliwiają także ich wzajemną komunikację.
Naświetlanie trwa od 5 do 20 minut.

 

Nie mniej ważną rolę w HTŚ pełni muzyka.
W trakcie terapii odtwarzane są specyficzne dźwięki - odgłosy humbaków - które wspierają efekt terapeutyczny.

Eine Pottwalkuh mit ihrem Kalb in der Nähe von Mauritius

 

Sesje HTŚ odbywają się zbiorowo, grupa liczy 5 osób. Procedurze poddawany jest każdy uczestnik z osobna, jednak w całym procesie terapeutycznym uczestniczą wszystkie osoby.
Ich obecność, poprzez zjawisko rezonansu i synergii wzmacnia efekt terapeutyczny.

 

 
   Przeźrocza z fotografiami kręgów zbożowych  

 

 

Istota Holistycznej Terapii Światłem  

Nasz organizm funkcjonuje w konkretny, uporządkowany sposób. Wszelkie zachodzące w nim procesy przebiegają zgodnie z określoną procedurą, nad której prawidłowym przebiegiem czuwa nasza podświadomość. A wszystko to odbywa się na poziomach wibracyjnych. 

Jeśli z jakiegoś powodu (silne emocje, stres, negatywne oddziaływanie środowiska, inne) ta wewnętrzna komunikacja zostanie zakłócona, pojawiają się problemy, zatory energetyczne, które z czasem manifestują się w naszym ciele jako choroby.

Dysharmonia pojawia się najpierw na poziomach subtelnych. Początkowo jest niedostrzegalna, jej objawy jeszcze nie są widoczne na poziomie fizycznym. Kiedy nasilają się, narastają, w porę nie skorygowane, zaczynają przejawiać się jako symptomy choroby dostrzegalne w ciele.  

 
Choroba postrzegana jest jako zakłócenia w procesach "zarządzających" zdrowiem
 

Każdy odbiegający od normy (choroba) stan energetyczny można naprawić, przywrócić mu jego pierwotne i właściwe parametry (zdrowie).  

Nośnikami takich leczniczych informacji są m.in. esencje kwiatów, kamieni szlachetnych, zwierząt i inne. Dostarczając brakujących wibracji pomagają rozpuszczać blokady, usuwają zatory, które utrudniając prawidłowy przepływ energii w naszym ciele, stają się zalążkiem choroby.

Pierwszym etapem w kuracji esencjami  jest osiągnięcie naturalnej równowagi wewnętrznej poprzez rozbudzenie własnej mocy organizmu, stymulację jego zdolności do samoleczenia. 

Koror, światło, ton i esencje pomagają w zrównoważeniu ciała subtelnego, we wzroście częstotliwości wibracji. 

Za pomocą impulsów docierają do podświadomość. Wzbudzają przechowywane tam, częstokroć  nieuświadomione wzorce zachowań, które odpowiedzialne są za nasze stany chorobowe. Wzorce zostają "wyciągnięte" na światło dzienne. Wówczas możemy je dostrzec i zrozumieć, świadomie odpuścić lub przetworzyć. Wtedy dopiero następuje uzdrowienie.

 

Uzdrowienie ciała wymaga w pierwszej kolejności
uleczenia psychiki    

 

 

 

Holistyczna Terapia Światłem

Warsztaty z Andreasem Korte

27. - 28.10.2018, Gdańsk


 
Ostatnie wolne miejsca!

Decyduje kolejność zgłoszeń!
 
Szczegóły organizacyjne: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Serdecznie zapraszam! Gorąco polecam! 

 

 

 

HTŚ_2018

   

HOLISTYCZNA
TERAPIA ŚWIATŁEM

WARSZTATY
27. - 28.10.2018, GDAŃSK
     Zobacz szczegóły          

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY!!!
26. - 29.11.2018
     Zobacz szczegóły          

Quantec - NOWOŚĆ!!!

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji