ang. Centaury
łac. Centaurium Unbellatum

 

Esencja na wzmocnienie własnego Ja. Zastosowanie:
Uległość, słaba wola, nieumiejętność odmawiania.

Esencja dla ludzi, którzy mają trudności z wyrażaniem sprzeciwu,
mówieniem "nie". Są to osoby uległe, gotowe do poświęceń.
Żarliwie spełniają prośby innych. Za cenę uznania i akceptacji starają się
zadowolić otoczenie nawet swoim własnym kosztem. 
W sytuacjach konfliktowych wycofują się, by uniknąć konfrontacji. 


Działanie:
Pomaga w wyrażaniu własnych potrzeb, oczekiwań.
Wzmacnia zachowania asertywne.

 

 

Opis dr. Bacha:
Dla tych przyjacielskich, spokojnych, łagodnych ludzi,
którzy przesadnie myślą o służeniu innym.
W zobowiązaniach przeceniają swoje siły.
Identyfikują się tak dalece ze swymi żarliwymi dążeniami,
że stają się bardziej niewolnikami niż dobrowolnymi pomocnikami.
Ich dobra natura skłania ich do czynienia więcej, niż byłoby to ich zadaniem,
przez co, ich własny cel życiowy może zostać zaniedbany.  

 

 

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
25. - 28.11.2019
     Zobacz szczegóły     
    

HTŚ®_Delph


HTŚ® Delph
Luminarium
WROCŁAW

  Zobacz szczegóły 

                                 

 

Teneryfa_2020


Delfiny, walenie
TENERYFA

23. - 27.03.2020 
Warsztaty z A.Korte 
  Zobacz szczegóły
                                 

 

Quantec

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji