ang. Pine
łac. Pinus Sylvestris 

 

 

Zastosowanie:

Poczucie winy i tendencja do ciągłego przepraszania za błędy swoje i innych.
 
Sosna jest dla ludzi, którzy cierpią z powodu poczucia winy.
Mogą to być wyrzuty sumienia w związku z jakimiś wydarzeniem
lub zachowaniem lub też bezpodstawne oskarżania siebie,  przyjmowanie
roli kozła ofiarnego i branie odpowiedzialności za błędy innych.
Stan taki może znajdować podłoże racjonalne i irracjonalne (w drugim przypadku,
przyczyny leżą w sferze nieświadomej). 
Ludzie ci czują często nadmierną odpowiedzialność za ludzi i sytuacje.
Towarzyszy im przekonanie, że nie zasługują na pewne rzeczy lub są niegodni.
Często przepraszają.


Działanie:
Pomaga uwolnić się od poczucia winy.
Pozwala poczuć się godnym, zasługującym na miłość, uwagę, szacunek innych.

 

 

Opis dr. Bacha:
Dla tych, którzy czynią sobie wyrzuty. Kiedy osiągają sukces, myślą,
że mogliby uczynić to jeszcze lepiej i nigdy nie są ze swoich wysiłków
i osiągnięć zadowoleni. Ciężko pracują i cierpią z powodu błędów,
które sami sobie przypisują. Nawet jeśli błędy popełniają inni, sądzą,
że to właśnie oni sami są za to odpowiedzialni.      

 

 

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY!!!
26. - 29.08.2019

     Zobacz szczegóły     
    

HTŚ®_Delph


HTŚ® Delph
Luminarium
WROCŁAW

  Zobacz szczegóły 

                                 

 

WARSZTATY_2019_Matela


Warsztaty 
WROCŁAW

20. - 22.09.2019 
Radiestezja i geomancja
  Zobacz szczegóły 
                                 

 

Quantec

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji