ang. Beech
łac. Fagus Sylvatica

 

Esencja na harmonijną koegzystencję ze światem.Zastosowanie:
Brak tolerancji i zrozumienia, krytykanctwo, arogancja.

Dla osób nietolerancyjnych, nieprzyzwalających innym na odmienność,
nadmiernie krytycznych, mających trudności w zaakceptowaniu innych sposobów
działania, myślenia, zachowania.
Dla osób przekonanych, co do swoich racji, wymagających
od otoczenia postępowania zgodnie z własnymi oczekiwaniami. 


Działanie:
Wzbudza tolerancję i obiektywizm, daje więcej zrozumienia i empatii.
Pozwala osiągnąć większy dystans do błędów innych.

 

 

Opis dr. Bacha:
Dla osób, które mają przemożną potrzebę dostrzegania
we wszystkim, co je otacza wyłącznie Dobra i Piękna.
Nawet jeśli wiele jest rzeczywiście fałszywym, tym bardziej muszą oni rozwinąć zdolność rozpoznawania Dobra w głębi duszy.
Tak więc powinni zważać na to, by być bardziej tolerancyjnym, pobłażliwym i pełnym zrozumienia wobec różnych sposobów [bycia],
w których każdy z osobna jak i wszystko przybliża się do swej doskonałości.
 

 

 

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY!!!
26. - 29.11.2018
     Zobacz szczegóły          

Quantec - NOWOŚĆ!!!

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji