Holistyczna Terapia Światłem (Holistische Licht Therapie - HLT®)

to autorska, bezinwazyjna metoda leczenia opracowana i opatentowana przez Andreasa Korte.

Jest to kompleksowy sposób leczenia łączący w sobie terapię światłem - kolorem - dźwiękiem z terapią esencjami energetycznymi.

W różnych kombinacjach mają zastosowanie esencje minerałów szlachetnych, esencje grzybów, kwiatów, orchidei amazońskich, zwierząt oraz esencje kręgów zbożowych.

Ogółem wykorzystywanych jest 240 esencji.

 

 

Jak przebiega sesja HLT?

W trakcie HLT osoba poddawana jest procedurze "naświetlanie" smugą światła. Światło generowane przez projektor, przechodzi przez przeźrocze z czarno-białą lub kolorową fotografią kirlianowską danej esencji, a następnie przez samą esencję.

Sesje HLT odbywają się zbiorowo, grupa liczy 5 osób. Procedurze HLT poddawany jest każdy uczestnik z osobna, jednak w całym procesie terapeutycznym uczestniczą wszystkie osoby.
Ich obecność, poprzez zjawisko rezonansu i synergii wzmacnia efekt terapeutyczny.

 

 
 

 

 

Fotografia kirlianowska to sposób fotograficznej rejestracji koronowych wyładowań elektrycznych opracowany przez rosyjskich techników, małżeństwo Siemiona i Walentynę Kirlianów (stąd nazwa: fotografia kirlianowska).

Technika ta umożliwia obserwację bioelektrycznej aury, jej stanu i zachodzących zmian. 
Często wykorzystywana jest w diagnostyce medycznej. 

Oddziaływanie zarejestrowanych wyładowań wykorzystane zostało przez Andreasa Korte do opracowania nowej terapii nazwanej Holistyczna Terapia Światłem (HTL).

 


Fotografia kirlianowska: Orchidea agresji

 

W terapii wykorzystywane są przede wszystkim fotografie kirlianowskie poszczególnych esencji. Używane są również klasyczne fotografie formacji kręgów zbożowych, których oddziaływanie terapeutyczne również zostało potwierdzone eksperymentalnie.

 

Przeźrocze z fotografią kręgu zbożowego
"Potrójna spirala", Windmill Hill, UK (1996)  

 

Całości kuracji dopełnia oddziaływanie dźwiękiem. W terapii wykorzystuje się częstotliwości specjalnie generowanych tonów.    

 

 

Istota Holistycznej Terapii Światłem  

Nasz organizm funkcjonuje w konkretny, uporządkowany sposób. Wszelkie zachodzące w nim procesy przebiegają zgodnie z określoną procedurą, nad której prawidłowym przebiegiem czuwa nasza podświadomość. A wszystko to odbywa się na poziomach wibracyjnych. 

Jeśli z jakiegoś powodu (silne emocje, stres, negatywne oddziaływanie środowiska, inne) ta wewnętrzna komunikacja zostanie zakłócona, pojawiają się problemy, zatory energetyczne, które z czasem manifestują się w naszym ciele jako choroby.

Dysharmonia pojawia się najpierw na poziomach subtelnych. Początkowo jest niedostrzegalna, jej objawy jeszcze nie są widoczne na poziomie fizycznym. Kiedy nasilają się, narastają, w porę nie skorygowane, zaczynają przejawiać się jako symptomy choroby dostrzegalne w ciele.  

 
Choroba postrzegana jest jako zakłócenia w procesach "zarządzających" zdrowiem
 

Każdy odbiegający od normy (choroba) stan energetyczny można naprawić, przywrócić mu jego pierwotne i właściwe parametry (zdrowie).  

Nośnikami takich leczniczych informacji są m.in. esencje kwiatów, kamieni szlachetnych, zwierząt i inne. Dostarczając brakujących wibracji pomagają rozpuszczać blokady, usuwają zatory, które utrudniając prawidłowy przepływ energii w naszym ciele, stają się zalążkiem choroby.

Pierwszym etapem w kuracji esencjami  jest osiągnięcie naturalnej równowagi wewnętrznej poprzez rozbudzenie własnej mocy organizmu, stymulację jego zdolności do samoleczenia. 

Koror, światło, ton i esencje pomagają w zrównoważeniu ciała subtelnego, we wzroście częstotliwości wibracji. 

Za pomocą impulsów docierają do podświadomość. Wzbudzają przechowywane tam, częstokroć  nieuświadomione wzorce zachowań, które odpowiedzialne są za nasze stany chorobowe. Wzorce zostają "wyciągnięte" na światło dzienne. Wówczas możemy je dostrzec i zrozumieć, świadomie odpuścić lub przetworzyć. Wtedy dopiero następuje uzdrowienie.


Uzdrowienie ciała wymaga w pierwszej kolejności
uleczenia psychiki    


Zastosowane w Holistycznej Terapii Światłem esencje zawierają energię kamieni szlachetnych, grzybów, kwiatów, orchidei, zwierząt, energie kosmiczne.

Esencje działają na różnych poziomach: emocjonalnym, mentalnym, duchowym.
Różnym poziomom przyporządkowane są konkretne esencje. Dlatego procedura stosowania esencji odbywa się według ściśle określonej kolejności, tak by wykorzystać całe spektrum ich możliwości.  

 

 

Kolejność zastosowania esencji

Można dostrzec wyraźną analogię pomiędzy poziomem działania esencji, a miejscem ich występowania w środowisku naturalnym.  

1. Esencje kamieni szlachetnych
Występowanie: wnętrze ziemi
Efekty działania: Esencje kamieni szlachetnych działają uziemiająco, łączą naszą istotę z energią ziemi, równoważą energię ciała i organów wewnętrznych. Bardzo ważne jest by  kurację esencjami zawsze zaczynać od esencji kamieni szlachetnych: pomagają w stabilizacji energii w ciele, przygotowują na działanie wibracji wysokich częstotliwości. Solidne zakotwiczenie, ukorzenienie w energiach ziemi gwarantuje nam energetyczne wzrastanie, tak wysoko, jak tego pragniemy. 

2. Esencje grzybów
Występowanie: grzyby rosną w glebie lub podłożu organicznym, zwykle powyżej jego poziomu. Kapelusze grzybów zwykle skierowane są do dołu, tym samym grzyby odbijają energię ziemi. 
Efekty działania: Esencje grzybów działają uziemiająco i detoksykacyjnie. Integrują działanie esencji kwiatowych, przenoszą efekty tych działań w sferę podświadomości.

3. Esencje kwiatów
Występowanie: kwiaty wyrastają z podłoża. Roślina jest z nim trwale połączona za pomocą łodygi ale kwiaty zwykle są ponad poziomem podłoża. To oznacza, że czerpią energię z ziemi a zarazem są poddane wpływom energii słonecznej i płynącej z Kosmosu. Zwykle kielichy kwiatów są otwarte do góry, odbijając światło słoneczne i energię wszechświata.
Efekty działania: esencje kwiatowe działają równoważąco na poziomach eterycznym i emocjonalnym.

4. Esencje orchidei
Występowanie: orchidee żyją wysoko w koronach drzew lasów tropikalnych, są epifitami.
Efekty działania: esencje orchidei działają na poziomach psychicznym i duchowym, stymulują pracę czakr górnych (lokalizacja: od 0,5 aż do 4 m ponad czubkiem głowy) 

5. Esencja Delfin, esencje innych zwierząt morskich
Występowanie: środowisko wodne, morze
Efekty działania: esencje morskie stymulują wzrost świadomości emocjonalnej, podnoszą ją do poziomów psychiczno-duchowych.
Delfin uważany jest za "jokera" wśród esencji. Działa w tych obszarach, gdzie jest to dla danej osoby, w dany momencie, najbardziej potrzebne. Dlatego esencja Delfin stosowana jest zawsze, podczas każdego leczenia.

6. Esencje kręgów zbożowych
Występowanie: formacje energetyczne pojawiają się na polach zbożowych
Efekty działania: Esencje kręgów zbożowych mają szerokie, wszechstronne i wielowymiarowe spektrum promieniowania. Ich rolą jest budzenie świadomość przynależności i jedności istoty ludzkiej ze świadomością Kosmosu. Leczenie odbywa się na najwyższych poziomach duchowych, kosmicznych.

7. Esencje planet
Występowanie: wszechświat
Efekty działania: Esencje planet działają w sferze psychiki, mają wpływ na pola duchowe, stymulują połączenie ludzkiego bytu z energią planet.

 

 

 

Holistyczna Terapia Światłem
dostępna jest okazjonalnie, tylko podczas warsztatów
o esencjach energetycznych.


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
26. - 29.08.2024
     Zobacz szczegóły   
                                     

WARSZTATY_2024_Korte


WARSZTATY 
ŚWIEBODZIN

22. - 23.06.2024 

Esencje Ocean,
Esencje kręgów zbożowych

  Zobacz szczegóły! 
                                 

 

Esencje z Quanteca

 

EKO-NADAWANIE!

Esencje z Quanteca

     Zobacz szczegóły       
  

WYPRZEDAŻ!!!


WYPRZEDAŻ!!!
Esencje
nowe i używane

        Zobacz szczegóły     

 

Test

 

WYKONAJ TEST
Samodzielnie
wybierz esencje
     Zobacz szczegóły       

  

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji