141. Büsingen, D (2012)

  Duch jest ponad materią.

  Esencja pomaga odnowić połączenie z sakrum, z
  boskością. Uczy, że całe nasze dążenie do władzy,
  pogoń za pieniądzem w tym naszym ziemskim życiu, jest
  niczym wobec poczucia szczęścia i radości, których możemy
  doświadczyć z połączenia z Bogiem.

  Esencja pomocna w reaktywacji miejsc mocy. 

 

  142. Waden Hill, Avebury, UK (2012)

  Formacja wprowadza równowagę pomiędzy tym,
  co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne. Pomiędzy tym, 
  co na górze i tym, co na dole. Tworzy współbrzmienie
  między światem ludzi i aniołów. Pomaga odtworzyć łączność
  z Bogiem. Odczuwamy harmonię, czujemy się pewnie, 
  mamy poczucie boskiej ochrony.  

  Z ufnością i wiarą możemy śmiało kroczyć naprzód.

 

  143. Waden Hill, Avebury, UK (2012)

  Formacja w kształcie trójkąta. Odpowiada swym kształtem
  strukturze kwiatu życia w zasadach świętej geometrii.

  Formacja przypomina o pięknie aktu kreacji, stworzenia
  wszelkiego życia w naturze. Przypomina nam, że jesteśmy
  odpowiedzialni za podejmowanie działań, aby zachować to 
  piękno boskiej kreacji.   

 

  144. Westwood Lockeridge, UK (2012)

  Wolność istnienia.
  Formacja daje poczucie wewnętrznej wolności.
  Uczymy się jak należy odpuszczać, wzrastać duchowo,
  odczuwać jedność z całym istnieniem, smakować wolność.
  Esencja pomaga nam wzrastać wewnętrznie. Uczymy się
  jak przezwyciężać nasze wewnętrzne ograniczenia, stare
  wzorce i lęki.       

 

  145. Oliver Castle, Devizes, UK (2012)

   Formacja daje poczucie jedności z wewnętrzną radością.
  Wewnętrzne dziecko zostaje rozbudzone.

  Esencja wspiera uwalnianie wewnętrznej radości, pomaga 
  znów poczuć się wolnym, odczuwać w sobie radość,
  uzewnętrzniać ją poprzez śmiech.
  Rozpoznajemy, że droga duchowości to droga radości.  

 

  146. Stanton St. Bernhard, UK (2012)

   Esencja łączy z podświadomością i z sercem. Uczy jak 
  odpuszczać stare obciążenia, kierować się w życiu sercem.
  Możemy przepracować i uzdrowić stare konflikty, tym samym,
  odnaleźć wewnętrzny spokój.  

 

  147. Milk Hill, Alton Barnes, UK (2012)

   Spokój wewnętrzny.
  Formacja o uspokajającym działaniu. 
  Pomaga zachować spokój i równowagę, niezależnie od tego,  
  co się akurat wokół nas dzieje. Pozwala odnaleźć spokój i
  harmonię w naszym wnętrzu.

 

  148. Bishops Cannings Down, UK (2012) 

  Esencja rozbudza wytrwałość, daje poczucie pewności.
  Wzmacnia czakry stóp, osadza w realności. Stymuluje naszą
  gotowość zmierzenia się z tym, co tu i teraz.
  Pomaga włączyć się w strumień życia, zintegrować
  rzeczywistość.   
  

 

   149. Wanborough Plain, Liddington, UK (2012)

   Ponad czasem i przestrzenią.
  Formacja otwiera świadomość na czwarty wymiar.
  Bez ograniczeń jakim jest czas i przestrzeń,  
  świadomość może się rozprzestrzeniać.
  Przekraczamy własne ograniczenia, otwieramy naszą istotę
  na doświadczanie "Wszystkiego-co-jest".

 

  150. Etchilhampton Hill, Devizes, UK (2012)

   Formacja o zdolności łączenia różnych wymiarów.
  Rozbudza wewnętrzny potencjał. Myśli tworzą rzeczywistość.
  Wymiary przenikają się, działają jeden w drugim.
  Słowo wypowiedziane odzwierciedla myśl, która przejawia 
  się w świecie trójwymiarowym. 
  Już nie postrzegamy siebie jako ofiary, ale jako współtwórców 
  aktu kreacji swojej własnej rzeczywistości.
  Twórzmy, zatem, lepszy świat!

 

  151. Rheinau (CH)

   Doświadczać pełni.
  Dla osób, które szukają swego miejsca w życiu, które wciąż
  doświadczają lęków egzystencjalnych.

  Esencja oczyszcza procesy na głębokich poziomach
  podświadomości. Uświadamia, że cała pogoń za
  dobrami tego świata jest tylko odzwierciedleniem poczucia
  naszej niepewności. U
czy, że aby doświadczać obfitości,
  trzeba zaufać, pokładać ufność w Bogu.
  Życie to tylko epizod, a prawdziwe bogactwo jest w miłości i w
  jedności z Bogiem. Ta prawda przenika każdą naszą 
  komórkę. Tym samym, stare cierpienia i wspomnienia 
  zakotwiczone na p
oziomie komórkowym i w podświadomości,
  mogą być p
rzetransformowanie a następnie świadomie
  uwolnione.    
 

 

  152. Robella, Italien

  Esencja transformacji.
  Tak, jak dawni alchemicy wyobrażali sobie przemianę
  elementów, tak esencja ta, przekształca nas wewnętrznie
  uwalniając od obciążających uczuć.
  Esencja stymuluje wewnętrzne opanowanie i radość.
  Daje dystans do trudnych emocji, rozluźnia, uwalnia od 
  starych obciążeń. Rozbudza poczucie jedności z "Wszystkim-
  co-jest". Uosabia zasadę transformacji: człowiek - życie
  wewnętrzne - życie zewnętrzne - Universum.
  Tak jak w małym, tak i w dużym.

  Rozpoznajemy jak nasze własne myśli, nasza świadomość
  kształtują naszą rzeczywistość.

 

  153. Avebury Trustloe, UK

   Nowe impulsy docierają do naszych komórek. DNA otrzymuje
  nowe frekfencje, nowe wibracje. Tym samym możemy lepiej
  dostosować się do nowych częstotliwości.
  Ciemne, chorobotwórcze energie ulegają redukcji, są
  wyprowadzane i usuwane.    

 

  154. Oliver Castle Devizes, UK

   Esencja działa na poziomie podświadomości. Rozpuszcza
  stare obciążające emocje i blokady. Uświadamia stare
  informacje, tym samym, pozwala je oczyścić i uwolnić.  
  
  
Daje inspirację, stymuluje pozytywne myślenie, wspiera 
  procesy oczyszczania i zdrowienia.   
  Wraz z pozytywnymi myślami wnosi do naszej świadomości
  światło, które rozprasza mrok i przypomina nam o
  "Wszystkim-co-jest" i zjednoczeniu z wszelkim bytem.      
 

 

  155. Silbury Hill, UK

   Formacja uosabia Graal czasu.
  Esencja przypomina o przemijalności czasu w wymiarze,
  w którym żyjemy. Wszystko staje się i przemija, nic nie stoi
  w miejscu, nic nie jest trwałe. Wiemy przecież, że czas jest
  tylko iluzją, którego w innych wymiarach brak.
  Esencja przypomina o relatywizmie zdarzeń i naszego życia.
  Przypomina, że nasze prawdziwe "ja", nasza dusza jest
  połączona z Bogiem, jest nieśmiertelna.

 

  156. Hackpen Hill Badbury Castle, UK

  Esencja zrównoważenia: jak na górze, tak na dole.
  Uczymy sie jak przekraczać dualność życia, powrócić do
  jedności. Pojmujemy, że to nasze myśli kreują naszą
  rzeczywistość.
  Esencja pomaga nam wrócić do naszego wnętrza.
  Doświadczamy stanu wewnętrznej i zewnętrznej harmonii.
  Esencja wspiera procesy zdrowienia, prowadzi nas do
  harmonii z "Wszystkim-co-jest".        
 

 

  157. Ridgeway, Avebury, UK

   Formacja wyobraża wir energii.
  Energia wychodzi z naszego serca, łączy się z Bogiem, 
  rozprzestrzenia się od dołu do góry.
  Nie postrzegamy już siebie jako ofiary zdarzeń i sytuacji, ale 
  jako współstwórców naszej rzeczywistości. 

  Połączeni z Bogiem, działając z poziomu serca, uczymy się
  jak własną moc stwórczą wykorzystać dla tworzenia dobra.
  Myśl formuje się, rozprzestrzenia, tworzy rezonans i tak

  przeobraża rzeczywistość.

  Afirmacja:  
  Jesteś tym, o czym myślisz. Jesteś kreatorem swojej własnej
  rzeczywistości. Jesteś w jedności z Bogiem.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Esencje kręgów zbożowych (koncentraty) dostępne są na zapisy. 
ZAPISY - Zobacz szczegóły ! 

Wszystkie esencje dostępne już w technologii Quantec!

 

 

 

ZAPISY!!!

     

KONCENTRATY
ZAPISY
26. - 29.08.2024
     Zobacz szczegóły   
                                     

WARSZTATY_2024_Korte


WARSZTATY 
ŚWIEBODZIN

22. - 23.06.2024 

Esencje Ocean,
Esencje kręgów zbożowych

  Zobacz szczegóły! 
                                 

 

Esencje z Quanteca

 

EKO-NADAWANIE!

Esencje z Quanteca

     Zobacz szczegóły       
  

WYPRZEDAŻ!!!


WYPRZEDAŻ!!!
Esencje
nowe i używane

        Zobacz szczegóły     

 

Test

 

WYKONAJ TEST
Samodzielnie
wybierz esencje
     Zobacz szczegóły       

  

Video

Poradnik

"Esencje Matki Ziemi"
Esencje Nowej Generacji